Projekt e-impuls

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Povećanje kapaciteta proizvodnje nabavkom 3-osnog CNC stroja nove generacije“ referentne oznake KK.03.2.1.06.1293 po natječaju E-impuls

Kratki opis projekta (operacije):

Predloženi projekt odnosi se na nabavu opreme neophodne za proširenje kapaciteta za razvoj i proizvodnju novih proizvoda. Projektom se nabavlja 3-osni CNC strojnove generacije. Projekt će rezultirati povećanjem kapaciteta proizvodnje, smanjenjem troškova te jačanjem konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu što je preduvjet stabilnog izvora prihoda i budućeg rasta dobiti.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije):

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva povećanjem produktivnosti i konkurentnosti tvrtke Decron d.o.o. Svrha je unaprjeđenjem poslovnih procesa omogućiti daljnji razvoj te povećati udio na domaćem i inozemnom tržištu odnosno povećati prihode od prodaje odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 446.287,50 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 357.030,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 300.000,00kn

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

07.09.2017. – 07.05.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Dražen Šnjarić, direktor
e-mail: info@decron.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276